Vandmøllerne ved Salten Å

af civilingeniør Palle Kousgaard

En flot bog, grundigt researchet og velfortalt. En uundværlig bog for dem, der vil kende deres egns historie og en bog for turisten, der vil trænge ind i et naturområdes underliggende historie.
En bog for alle, der privat eller professionelt beskæftiger sig med natur og kulturarv og for den, der ønsker at kende historien om et helt enestående stykke dansk natur.

• Lokal- og egnshistorie i en nationalhistorisk sammenhæng.

• Personalhistorie.

• Landskabshistorie.

• Møllehistorie om mange forskellige slags møller.

• Kulturarv og kulturhistorie for et kerneområde i naturparken: "Det Midtjyske Søhøjland".

• Et enestående "case-study" i dansk industrihistorie under merkantilismen.

• Gennemgang af flere retssager.

• Ikke en turistguide, men inspiration til at gå på opdagelse i et landskab. Mange kort.

• Vejhistorie især om forholdet mellem "Hærvejen" og lokale by-, kirke- og mølleveje.

• Mange sidehistorier.

• Bilag om vandmøller generelt, om hartkorn og matrikler og om rytterdistrikter.

• Engelsk resumé.

• Mange uddybende noter med dokumenthenvisninger.

• Litteraturliste.

Læs bogens forord
Om bogen
Omhandlede og omtalte møller
Bogens data
Rettelser og kommentarer til bogen
Anmeldelser

Salten Å og dens tilløb i Det Midtjyske Søhøjland syd for Silkeborg gav vandkraft til mange forskellige slags møller, hvoraf Palle Møllers manufaktur ved Nørre Mølle, det nuværende Katrinedal, i første del af 1700-tallet var et af landets betydeligste kobber- og jernmanufakturer. Bogen er ikke alene et stykke lokalhistorie, men også et væsentlig bidrag til dansk kultur- , mølle- og industrihistorie. Bogen handler ikke kun om vandmøllerne Ved Salten Å, men også om mange personer og relationer til andre egne og andre møller, om lokale og regionale veje, herunder "Hærvejen", om landindvinding og tilplantning, om studehold og brændevinsbrænderier og meget andet. Specielt påvises mange overtolkninger, som kommer af, at man i søgen efter spor af Hærvejen "glemmer" at den lokale trafik har været nok så væsentlig.

Civilingeniør, landmand og forfatter, Palle Kousgaard, har gravet i bøger og arkiver, og med sit store lokalkendskab og engagement i landskabet og historien bringer han med fokus på de mange vandmøller dele af egnens ukendte fortid frem i lyset og ind i en almindelig historisk sammenhæng.

Her var vilje og stædighed, her var romantik og tidlig død og her var store ideer, som både bar og bristede. Det er længe siden, og møllerne er for længst nedlagt, men flere af dem er indgået i de store naturområder opstået omkring hedeplantagerne, først og fremmest Skærbæk Plantage, som de 3 grundlæggere af F.L. Smidth & Co. oprettede fra omkring år 1900.
Ved de andre tidligere møllesteder bliver opstemningerne til stenstryg, og dambrugene, som ofte opstod på møllernes sted, bliver nu til Put and Take fiskerier. Kulturminderne smuldrer, men historien om møllere og bønder, tilplantere og lyngtrimmere skal fortælles. Og vandmøllerne ved Salten Å er en så væsentlig del af denne historie, at de har fået en selvstændig beretning.
Bogen er ikke alene et uomgængeligt kildeskrift til egnens historie, men også et vigtigt bidrag til dansk møllehistorie.

Omhandlede møller

Bogen omhandler de nu nedlagte vandmøller: Nørre Mølle/Møllersdals Fabrikker (senere Katrinedal Mølle) i Bryrup Sogn, Bryrup Mølle/Krude Mølle i Bryrup Sogn, Ansø Mølle i Vrads Sogn, Skærbæk Mølle i Vrads Sogn, Sillerup Mølle i Vrads Sogn, Lykkensprøve i Vrads Sogn, Lystrupminde hammerværk/savværk i Bryrup Sogn og møllen ved Lystrup Åhus i Vrads Sogn.
Desuden nævnes Velling Mølle i Bryrup Sogn, Tømmerby Mølle i Them Sogn og Salten Møllested i Them Sogn.

Desuden omtales eller refereres til følgende andre vandmøller:

Harlev Mølle, Grå Mølle, Kruså Mølle, Haraldskær Mølle, Fuglevad Mølle, Hellebæk Hammermølle, Brede Mølle, Ørholm Mølle, Nymølle, Hjortholm Mølle, Arvad Mølle, Frilandsmuseets fynske vandmølle.

Desuden vindmøllerne
Nr. Snede (Nørhoved), Salten, Løve, Sepstrup, Them og St. Bredlund.

Bogens data

176 sider, ca. 92 illustrationer hvoraf flere i farver: fotos, tegninger, ældre kort og rekonstruerede kort. Flere bilag, noter, litteraturliste og et kort engelsk resumé.
Format 19,0 cm x 27,0 cm. Indbundet.
ISBN 87-989787-0-5
Udgivet af Forlaget Vinden Vender.

Bogens udgivelse er støttet af:
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Kjems-Fonden
Bryrup Sparekasses Fond

og til det samlede projekt omkring Salten er desuden modtaget støtte fra:

Det Arnstedtske Familiefond
Paula og Axel Nissens Legat
KAD og SID's Medie- og Kulturfond

Bogens pris er 350 kr. inkl. moms

Ny pris

Vandmøllerne ved Salten Å kan fra 1/12 2018 købes lokalt hos forlaget for 100 kr. + eventuel forsendelse.
Den kan desuden købes til denne pris i Vrads Købmandshandel i Vrads, 8654 Bryrup og i Kahrius, Them Centret, 8653 Them.

Forlaget Vinden Vender
Vorretvej 9, 8653 Them
7575 6616

Fejl og Kommentarer

Se rettelses- og kommentarliste til bogen.

Anmeldelser
Uddrag af foromtale i Dansk Møllerforenings blad "Møllen", november-december 2003

af redaktør og museumsleder Lise Andersen

Spændende vandmøllebog på trapperne

Civilingeniør, økologisk landmand og forfatter - Palle Kousgaard har mange titler, men han er ikke mindst en amatør-historiker i ordets rette betydning: en historiker, der skriver af kærlighed til sit emne. Palle Kousgaard har i en årrække beskæftiget sig med et lokalhistorisk forskningsprojekt omhandlende ejerlavene langs Salten Å. Vandmøllerne kom til at optage så stor en del af dette arbejde, at det er blevet til et selvstændigt værk om denne del af egnshistorien.

Undertegnede har fået lov til at læse det endnu upublicerede manuskript "Vandmøllerne ved Salten Å", og jeg ser med stor forventning frem til det færdige produkt, for sjældent har vi set så dybdeborende og veldokumenteret et værk om et hjørne af dansk mølleri. Her er megen ny viden at hente. Bogen forventes at udkomme i november måned og vil helt sikkert være at finde på mange mølleenthusiasters jule-ønskeseddel.

Lise Andersen

Anmeldelse i Midtjyllands Avis d. 12. december 2003 af Christian Fischer og Keld Dalsgaard Larsen, Silkeborg Museum

Anmeldelsen slutter:
Palle Kousgaard har skrevet et videnskabeligt værk om et stykke lokalhistorie med almen historisk interesse. Det er dejligt, at nogen tør kaste sig over den slags vilde projekter. Initiativ og dristighed trives heldigvis stadigvæk ved Salten Å.

Se hele anmeldelsen af bogen.

Lån bogen på biblioteket

Flere lokalhistoriske- og andre bøger

Tilbage til forrige sideTop