Klange fra Overdrevet


9 Noveller

En novellesamling af Palle Kousgaard på 9 forholdsvis lange noveller.
Udgivet d. 30. september 2004.

Se nogle anmeldelser.


Novellesamlingen ”Klange fra Overdrevet”.

En bog for dem, der holder af overraskende og sprogligt velfortalte historier og ikke er bange for at komme med der ud, hvor den fysiske og den metafysiske verden danser kinddans.

Palle Kousgaards novellesamling, Klange fra Overdrevet, der udkom d. 30. september 2004, består af 9 noveller, der emnemæssigt kommer vidt omkring. Men de handler alle om møder mellem vidt forskellige mennesker, fortrinsvis mellem mand og kvinde, og de kredser om tiltrækning og kærlighed, om liv og død og om religiøse og åndelige aspekter. Der er masser af humor og sensualitet i fortællingerne, hvor og kunst og især musik spiller en stor rolle.

Palle Kousgaards lokalhistoriske bøger er velfortalte, men underlagt en videnskabelig stringens. Til gengæld bevæger han sig frit i tid og rum i sine noveller, hvor han med stor fortællerglæde jonglerer med sproget, som i lange passager selv bliver til musik.

Flere af novellerne har en mandlig hovedperson, der, ligesom forfatteren selv, har bevæget sig fra storbyen ud på landet. Her søges et andet liv, væk fra konkurrencesamfundets ambitioner, men med frihed, rum og plads til store oplevelser og møder.

I ”Tuks Himmelfærd” er hovedpersonen netop flyttet på landet for at leve det ”ægte” liv. Men han må erkende, at det heller ikke her synes muligt i længden. Derfor vil han, som det engagerede menneske, han er, der hen, hvor tilværelsens store drejebog laves. Han vil dematerialisere sig, men forsøger dog først at melde sig ud af samfundet på folkeregistret i et rådhus, der har stærk lighed med Them Rådhus. Det er en yderst vanskelig sag, men Tuk lader sig ikke slå ud. Han gennemfører sit forehavende i overværelse af en kvindelig kommunalansat, som til gengæld ikke forbliver upåvirket af mødet med Tuk.

Fortællingernes emner er ikke ren dagligdag, og handlingen slår i flere af fortællingerne store sving fra det normale og jordnære til det mere vilde og metafysiske. Men de lander alle i en forståelig virkelighed. For et fælles tema er, at hændelsernes virkning på personerne, er nok så betydningsfulde som selve hændelserne. Den kvindelige hovedperson i samlingens længste fortælling, Sirenesang, kalder sig netop for en rejsende i historien, for hun skaber ”historien” på sin vej.

Til hver af de ni noveller er en illustration i form af et sort-hvid fotografi.

Samlingen består af:

Lover Man, Den hvide dues dekret,
Gaven, Tuks Himmelfærd,
Huset i Tågen, Våde Skud,
En serenade i Syden, Sirenesang,
Klokkerne i Beaugerans.


Der er lavet en brochure, der består af bogomslaget med en beskrivelse af novellerne på indersiden.
Brochuren er plano i format 45 cm * 21,5 cm.
De to sider kan downloades i webkvalitet
copyright Palle Kousgaard

Download omslag.
Download brochuretekst.

Kort omtale af de enkelte noveller:


Lover Man:
En musiker har bestemt sig for Charlie Parker in memoria at spille ”Lover Man” på sin saxofon for sin ven maleren i dennes japanske have. Maleren har netop i trang måttet sælge et billede - måske et nøgenstudie at hans kone - billigt til en nytilflyttet velhaver.

Den hvide dues Dekret:
I historien vælter det ind med flygtninge over Vesteuropa. Danske Holger, som ellers i erkendelsen af tidens politiske miskmask har bestemt sig til at gå i hi, må pludselig helt op på beatet. Og det har får det godt med.

Gaven:
En af-installation er den fødselsdagsgave en ung kunstner vil give en kvinde, han netop har mødt til en koncert i Glyptoteket i København. Den Zen-inspirerede af-installation, der har tomhed og ufærdighed som motiv, leveres i en villa i Ryvangen under omstændigheder, der ikke helt er som planlagt.

Tuks Himmelfærd:
Tuk har bestemt sig til at dematerialisere sig, men da han er et ordentligt menneske, vil han først melde sig ud af samfundet på landkommunens rådhus. Besværlighederne med det skal dog ikke hindre ham i hans forehavende, som han gennemfører i overværelse af en kvindelig ansat i kommunen.

Huset i Tågen
Lars Peter, københavnsk gymnasielærer i matematik, har taget orlov og er flyttet til en plantageegn i Jylland for at finde sig selv. I det lejede hus dumper han uforvarende ned i en handling, der udspiller sig 120 år tidligere. Han må hjælpe og trøste en kvinde, (hans mor?), hvis mand har spillet gården bort og i fortvivlelse har hængt sig i laden. Det kan han kun ved at slippe tanken om at vende tilbage til "nutiden".

Våde Skud
En nysgerrig, udfordrende kvinde og en utilregnelig tekstilfabrikant bliver dæmoniske sparringspartnere for en arkitekt og fotograf, der midlertidigt har bosat sig i Jylland i forbindelse med et kulturarvprojekt.

Hver novelle er illustreret med et foto af Palle Kousgaard. Illustration fra Våde Skud. Foto: Palle Kousgaard (copyright).

Serenade i Syden
Et rum med god akustik og en tiltrækkende, dominerende hotelværtinde får Jon til uden for turistsæsonen at opsøge det sydfranske hotel ved Middelhavet. Her vil han teste akustikken og værtinden ved at spille fløjte for hende.

Sirenesang
Martin vil synge i Mårup Kirke på 192-årsdagen for den engelske fregat, The Crescents forlis i 1808. En kvinde blander sig i handlingen og i Martins liv. Hun kalder sig en ”Rejsende i historien”, men er hun Sirene, kaptajnshustru fra The Crescent eller en helt tredje person?

Forstudie til Sirenesang. I marts 2001 spillede Palle Kousgaard fløjte i Mårup Kirke for nogle venner.

Klokkerne i Beaugerans.
En accelererende konflikt mellem brugerne af en indisk ashram indrettet i landsbyens tidligere grevelige slot og beboerne i en lille fransk landsby må løses. Kirkeklokken og ashramens klokke må klare, hvad menneskene ikke kan.

Se lektørudtalelse

Se lektøtudtalelse på biliotek.dk

Salgskanaler

Bogen sælges fra forlaget, men kan bl.a. også købes i Vrads Købmandshandel.

Palle Kousgaard: Klange fra Overdrevet,
ISBN 87-989787-1-3
192 sider, pris ved udgivelsen 248 kr.
Forlaget Vinden Vender
Udkom torsdag d. 30. september 2004.

Tilbud ved køb fra forlaget 148 kr. + evt. forsendelse

Lån bogen på biblioteketTop