Forlaget Vinden Vender
Udgivelse af "smalle" bøger

Forlaget Vinden Vender er oprettet pr. 1. september 2003 som et "eget forlag" for at kunne udgive bøger uden den ofte meget langsommelige og negative proces, det kan være at søge en bog udgivet af kommercielle forlag, som naturligt mere og mere må tænke i salgspotentiale.
Udgivelse af "smalle" og herunder lokalhistoriske bøger i tyndt befolkede områder er langt fra nogen god forretning, og en udgivelse på eget forlag kan kun realiseres, hvis man ser så stort på timeforbruget. Det må man jo i forvejen, hvis man vil lave et ordentligt arbejde på egne præmisser og er villig til at forfølge målet langt. For det er ikke altid, at man kan få andre til at betale for arbejdet, som man gør, hvis man arbejder i en institution med tilgang til forskningsmidler, eller er så heldig, som jeg var med min første bog: "Hvor heden før var gold, nu skov og læhegn findes". For det var en jubilæumsbog for St. Hjøllund Plantage, hvor plantagens ejere finansierede bogen og betalte forfatterhonorar.

Skoven, vejen og byen


Bogen om St. Hjøllund Plantage er mere end en nyudgivelse om plantagen. Det er en bog, der kombinerer plantagen med Hærvejen og byen Hjøllund, der fik sin spæde start, da man afsluttede Diagonalbanen, der fra Randers og Langå skulle gå på skrå gennem Jylland til Esbjerg og på vejen krydsede "Hærvejen" som havde ændret sig op gennem årene og var på vej til at blive Hovedvej 13.
Bogen er på 300 sider og koster 300 kr. Den udkom august 2020 og blev hurtigt udsolgt, men er i febr. 2021 blevet genoptrykt og kan købes hos forlaget, Fogstruplund, Vorretvej 9, 8653 Them.Vrads, langt ude - midt i... Fortælling om en landsby


Bogens format: højde 30 cm, bredde 22,5 cm, 328 sider, rigt illustreret og indbundet.
Pris 500 kr. inkl. moms og indenlandsk forsendelse, ved detailkøb fra Forlaget Vinden Vender.


Palle Kousgaards nye, store bog om landsbyen Vrads, omhandler perioden fra omkring 1885 og op til nutiden. I første halvdel af 1880'erne etableredes den første købmandshandel i Vrads, og den nåede både at brænde og gå konkurs, inden en brugsforening etableredes i 1889, og gennem en entreprenant tømrer begyndte den første egentlige bydannelse i Vrads.
Efter 2. verdenskrig byggede statssdtøttede landarbejderboliger, og i midten af 1960'erne en egentlig udstykning til parcelhus, som først i de senere år er blevet fuldt bebygget.
Siden fulgte landsbyen den almindelige tendens, hvor brugsen lukker i begyndelsen af 1980'erne. Forsøg på drift af købmandshandel og nærbutik strander, men en non-profit og kollektivt drevet købmandshandel etableres i 1992 samme år, som et udflugtssted og feriehotel købes til meditationscenter. Det giver en synergi, der bringer liv til byen. Både Vras Købmandshandel, som formentlig er Danmarks ældste af sin slags, og Vrads Sande Meditationscenter kan i 2017 fejre 25-års jubilæum, og bogen udgives i forbindelse med Vrads Købmandshandels jubilæum 29. april 2017.


Læs mere på Vrads, langt ude - midt iNu er det jo sådan... Old Boys Big Band i 20 år

Bogens format: højde 23 cm, bredde 30 cm, 93 sider, rigt illustreret og indbundet.
Pris 250 kr. inkl. moms og indenlandsk forsendelse, ved detailkøb fra Forlaget Vinden Vender.

En bog skrevet af Hans Holm Og Palle Kousgaard.
Bogen fortæller om Old Boys Big Band's historie gennem 20 år fra 1995, hvor Hans Holm sammen med nogle venner tog initiativ til dannelsen af et amatørbigband i Bryrup syd for Silkeborg.

Bogen udgives officielt i forbindelse med Old Boys Big Band's 20 års jubilæumskoncert 18. april 2015 i Jysk Musik- og Teaterhus i Silkeborg.

Se mere på obbb.dk

Opdatering følger

Tidligere udgivelserKlik på bogens forside for at gå videre til bogens side.

Københavnske gadebilleder, akvareller malet fra bilen

Bogens format: højde 23 cm, bredde 30 cm, 77 sider, indbundet
Pris 250 kr. inkl. moms og indenlandsk forsendelse, ved detailkøb fra Forlaget Vinden Vender.


Knud Greiersen f. 1924 i Roskilde har tegnet og malet siden han var ung. Emigreret til Marseille fik han i 1955 polio, som lammede hans underkrop. Han flyttede med fransk kone og to børn tilbage til Danmark, hvor han efter genoptræning fik arbejde i København og bosatte sig i Roskilde. Mens han i mere landlige omgivelser kunne sidde ude og male, måtte han i København grundet sit handikap male fra bilen, og hertil var akvarelmaleriet oplagt. Det er blevet til en række hurtige og stemningsmættede billeder fra det København, der stod foran sanering.
Bogen indeholder billeder både fra ungdommen under 2. verdenskrig, fra 1950'rne og 60'erne og fra 1980'erne.
Bogen er færdigtrykt og udkommer officielt 5. juni 2014.

Nye bogprojekter
Noget at komme efter

Ad og om veje omkring Vrads (titel ikke bestemt)

Jeg arbejder i øjeblikket på en bog om en del veje omkring Vrads.
En vej er selvfølgelig en forbindelse mellem mål, men kan vejen være et må i sig selv?
Omkring Vrads ligger en del meget smalle og smukke, som går igennem storslåede landskaber og som fortæller kulturhistorie, geologi og meget andet.
Siden jeg kom på egenen første gang i 1969, hvor jeg kom så ofte, jeg kunne, til jeg flyttede hertil i 1992 har jeg holdt fast i eventyret ved at færdes på vejene her omkring. Den tid, man bruger mere på ikke at haste af sted, får man mange gange igen.
Det vil jeg gerne viderebringe og give vejene yderligere identitet.

Mennesker og LandskabLæs mere om Mennesker og Landskab

Bogen udkom 24. oktober 2007

Det blev en lang kamp, bogens officielle udgivelse var d. 24. oktober 2007.

Bogen omfatter tiden op til omkring år 1900 og for nogle ejendomme et stykke ind i 1900-tallet.

Bogen er i højformat 29,8x22,5 cm og blev på 544 sider.Den omhandler den kulturbetingede (dvs. den delvis menneskeskabte) landskabsudvikling i det område, der nu er Danmarks største skov, fra Gludsted Plantage i vest til Rye (Gl. Ry) i øst.

En fortsættelse var påtænkt i 2008 eller 2009, men da et af hovedemner var tilplantningshistorien, og forfatteren Jørgen Henneke samtidig arbejdede på bogen med titlen Guld og grønne skove om københavnerplantagerne i Jylland, valgte jeg at afvente den, og i øvrigt bruge kræfterne på andet.

Af dette andet kan nævnes Bogen "Rundt om Bølling Sø", som blev udgivet i 2010 af maleren Inge Lis Jørgensen, og som rummede 20 af hendes malerier og akvareller fra Bølling Sø. Jeg bidrog til bogen med 20 lyriske tekster.

I 2011 kuraterede jeg udstillingen og skrev en stor del af bogen bogen "Det sublime landskab", som blev lavet sammen med KunstCentret Silkeborg Bad.

Vandmøllerne ved Salten Å

Da hovedmålgrupperne for (lokal)historie desuden er nogenlunde veldefinerede, valgte jeg at udgive bogen: "Vandmøllerne ved Salten Å" på "eget" forlag. Ud over at være lokalhistorie med fortællingen om forsvunde virksomheder i et naturområde indeholder bogen i beskrivelsen af Palle Møllers jern- og kobberværkemanufakturer ved det nuværende Katrinedal en grundig indføring i et stykke dansk industrihistorie i 1700-tallets merkantilisme. Generelt er bogen et væsentligt bidrag til dansk møllehistorie.

Klange fra Overdrevet


9 Noveller

En novellesamling af Palle Kousgaard.
Mystik, humor og sensualitet er naturlige ingredienser i de 9 fortællinger, der på basis af mere eller mindre tilfældige møder mellem mand og kvindekredser om tiltrækning og kærlighed, om liv og død, om religiøse og åndelige aspekter, men først og fremmest om møder mellem vidt forskellige mennesker.

Læs mere om Klange fra OverdrevetFremtidige udgivelser
Mennesker og Landskab
Salgskanaler

Forlagets bøger vil fortrinsvis blive solgt gennem boghandlere, men også gennem butikker med tilknytning til egn eller emne. Bøgerne vil desuden kunne købes fra forlaget til bogladepris + evt. forsendelse. Ved forudbetaling af bogens pris sendes bogen med porto indregnet.

Biblioteker

Da jeg selv har stor glæde af folkebibliotekerne, vil forlagets bøger også kunne lånes gennem folkebibliotekerne, på trods af at jeg betragter kulturminister Brian Mikkelsens cirkusnummer med bibliotekspengene,(Ingen bryder sig om beløb under 5000 kr. Senere ændret til 1500 kr. som en minimumsgrænse for udbetaling) som er forfatternes royalty, som rent tyveri fra de forfattere, hvis bøger kun findes i begrænset oplag på bibliotekerne. Da bibliotekspengene udgør ca. 5 øre pr. bogside, skal der være ca. 30.000 sider på de offentlige biblioteker. Af "Vandmøllerne ved Salten Å" ville det svare til ca 170 bøger. Da bibliotekerne efterhånden mere og mere bestiller hjem fra andre biblioteker, vil det antal bøger, der måske kunne bidrage til forfatterenes økonomi, reduceres og pengene flyttes til forsendelsesomkostninger og gebyrer.

Forlagets ejerforhold

Forlaget Vinden Vender indgår som et personligt ejet selskab i en broget palet af mindre aktiviteter, der også omfatter Palle Kousgaards forfattervirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed, udlejningsejendommen "Købmandshuset" i Vrads med Vrads Købmandshandel og Fogstruplund Økologiske Jordbrug, hvor en del af de gamle staldbygninger er indrettet til kursuscenter i leg for alvor.

Fogstruplund (senest ændret februar 2021)

Palle KousgaardTop