Mennesker og Landskab,
De mange bønders land
En stor egnshistorisk bog af Palle Kousgaard


Bogens område er fra Gludsted i vest til Rye (Gl. Ry) i øst.

544 sider, 420 illustrationer i s/h og farve, nye og gamle fotos, samtidige malerier og et væld af matrikelkort, sogekort og geodætiske kort. Flere bilag, noter, navneregister og emneregistre, litteraturliste.
Format 30,5 cm x 23 cm, indbundet,
ISBN 978-87-989787-2-5.
Udgivet af Forlaget Vinden Vender.
Pris ved udgivelsen 695 kr.
Officiel udgivelse d. 24. oktober 2007.

Ny pris

Mennesker og Landskab kan fra 1/12 2018 købes lokalt hos forlaget for 200 kr. + eventuel forsendelse.
Den kan desuden købes i Vrads Købmandshandel i Vrads, 8654 Bryrup og i Kahrius, Them Centret, 8653 Them.

Illustrationer fra Mennesker og LandskabLidt om bogen, af Palle Kousgaard

Mennesker og Landskab er den bog, jeg gerne ville have kunnet købe, da jeg selv flyttede til egnen. Da en sådan ikke fandtes, måtte jeg selv skrive den.
Det er en bog, der prøver at løse den umulige opgave at kombinere egnshistorie med almen kultur- og landbohistorie. Ud over arkivstudierne ligger der derfor også et omfattende landbohistorisk og kulturhistorisk studie til grundlag for bogen.
På denne måde skulle folk med egns- og slægtshistoriske interesser også kunne få mere at vide om dem almene udvikling, egnen selvfølgelg var en del af, og mange landbohistoriske begreber belyses i indledninger og bilag samt på de steder i teksten, hvor det er mest relevant.
Selv om man vælger at "pluklæse" kan det være en god ide, at orientere sig om, hvad der står i disse indledninger og i bilagne.

Det er en bog, der belyser meget af egnens historie, og mange steder er det i medrivende fortællinger, mens det andre steder er på mere skematisk form.

695 kr. kan forekomme at være dyrt for en bog, men i betragtning af bogens størrelse og udstyr er det ikke dyrt. Det er den billigste pr. side, pr. illustration og pr. kg, jeg endnu har skrevet!

Jeg er sikker på, at bogen vil vække glæde i ,amge år og igennem generationer.

En sådan bog udgives meget sjældent, og mig bekendt findes der ikke tilsvarende andre steder i Danmarks landdistrikter. Jeg håber selvfølgelig at mange vil værdsætte arbejdet og købe bogen. På den måde vil også fortsættelsen om 1900-tallet blive muliggjort

Download pjece om bogen

En sjov historie om bogen

Et af de ovenfor skiftende billeder viser arbejdet foran Langagergård, tidligere Peterslund i Rye (Når jeg skriver Rye er det Gl. Ry, mens Ry er - Ry). Det er i bogen på side 201. Da jeg foreviste bogen på Lokalarkivet i Ry, undrede de sig over, hvor jeg havde det billede fra, for de havde netop fået det fra USA, men giveren ville gerne vide, hvem der var på billedet. Det kunne de nu se af min bog.
Jeg har angivet, at mit billede stammede fra Lokalarkivet i Ry, hvad de ikke kunne forstå, men sandheden er nok også, at det stammede fra Gamdrups samling i Egnsarkivet for tidl. Them Kommune. Jeg havde blot i stakken af skannede billeder fra Rye troet, at dette også var der fra.
I øvrigt kommenterede en slægtsforsker, at det var fantastisk, som han kunne følge sin slægt fra gård til gård i Rye, bl.a. også de mennesker på fotografiet. Men netop i Rye sørgede de rige skovejende og træskoproducerende bønder for, at man ikke giftede rigdom bort.

Palle Kousgaard

Anmeldelser
Anmeldelse i "Landinspektøren 1 2008"

Den seneste anmeldelse kom i Landinspektørforeningens blad 15. februar 2008. Denne kan downloades som pdf-fil af størrelse 1,9 MB.

Download anmeldelsen i Landinspektøren

Anmeldelse i "Fortid og Nutid" nr. 3 2008

"Fortid og Nutid" er et tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie, som udgives af Dansk Historisk Fællesråd.
Anmeldelsen er skrevet af dr. phil og lektor ved Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet Bo Fritzbøger.

Download anmeldelsen i Fortid og Nutid 3 2008 s. 236-237

Anmeldelse i Horsens Folkeblad

Mennesker og Landskab anmeldtes/omtaltes i kulturtillægget Udtryk og Indtryk fredag d. 26 oktober 2007 af Chr. Rimestad.

Rimestad tager udgangspunkt i en udtalelse i et telefoninterview:
"Jeg har tilstræbt at skrive den bog, jeg ville have frydet mig over at finde, da jeg flyttede til egnen."

Ordene kommer fra Palle Kousgaard, og de står at læse i den på alle måder imponerende bog "Mennesker og Landskab", som han nu har udgivet på sit eget Forlaget Vinden vender.
Titlens landskab befinder sig nord for Brædstrup - hele det store, skovprægede område, der med Salten Å som omdrejningspunkt strækker sig fra Gl. Ry over Addit, Salten, Them, Vinding og Velling til Vrads og Sepstrup og så endnu lidt længere vestpå til og med Gludsted Plantage.
Menneskene er de tusinder af fortidens danskere, der gennem 1700- og 1800-tallet omdannede dette midtjyske område fra natur- til kulturlandskab.
alle Kousgaard er ikke på fornavn med dem alle sammen, men det er lige før.
For på bogens 544 sider vandrer han stort set fra matrikel til matrikel, fra ejendom til ejendom. Dermed bliver "Mennesker og Landskab" - med undertitlen "De mange bønders land" - ikke blot et stykke kultur-, landbo- og lokalhistorie, det bliver også et opslagsværk for alle, der føler sig knyttet til området og dets lokaliteter.
........
Derfor ved han godt, at de fleste formentlig vil bruge "Mennesker og Landskab" som en opslagsbog. Men der kan hentes mere ud af siderne.
For hele tiden har Palle Kousgaard haft de store perspektiver - landbrugets og landskabets historie - for øje, og den viden har han med i beretningen om, hvordan de store ændringer i samfundet manifesterede sig ude i det danske landskab blandt husmænd, bønder og godsejere.

Anmeldelse i Midtjyllands Avis

"Mennesker og Landskab" anmeldtes d. 10. november 2007 i Midjyllands Avis, hvor chefredaktør Steffen Lange gav den en meget flot anmeldelse på 2 sider i weekend-tillægget, hvorfra slutningen citeres:

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er dybt imponeret over "Mennesker og Landskab - De mange bønders land", og det bedste er næsten, at den på ingen måde er en nørdet bog (hvad man ellers kunne have frygtet), men en bred, spændende og interessant beskrivelse af en hel egns udvikling. I grove tal dækker bogen tiden fra 1780'erne til 1900, og et andet bind, der fører op til i dag, skulle så være næste skridt. Men indtil da er der nok at læse i og glæde sig over i det foreliggende bind, hvor den saglige og velskrevne tekst suppleres med et hav af billeder - historiske og helt nye taget af forfatteren.
Har man trang til nostalgi, vil man sukke "Ak, hvor foranderligt" når man læser og ser de gamle billeder. Vi andre kan blot konstatere, at hvert slægtled sætter sit præg på naturen og landskabet. Men man kan da godt alligevel blive overrasket over, hvor store forandringerne egentlig har været. Og hvor hurtigt, de er sket.
Palle Kousgaards bog er således en øjenåbner i mere end én forstand - den viser, at såvel mennesker som landskabet hele tiden er under forandring, og minder os om, at sådan vil det altid være. Selv om det nogle gange kan være svært at se, når man selv står midt i det.....

Anmeldelse i Herning Folkeblad

Lørdag d. 10. november bragtes også en omtale og anmeldelse i Herning Folkeblad. Her var afsat det meste af en side på bogen, som af Flemming Nordenhof fik 5 stjerner à 6 mulige.
Han skriver bl.a.:
"Palle Kousgaard har med sin bog "Mennesker og Landskab" kastet sig ud i et vanskeligt felt mellem lokalhistorie og almenhistorie. Men han har løst opgaven meget flot."

Mange positive reaktioner

Det er dejligt at få gode anmeldelser. Jeg ved, at det er et stort arbejde, jeg har udført, men meget er gået som almindelig fornøjelse i stedet for at se fjernsyn - men afslutningen har været drøj, og når jeg bladrer bogen igennem, kan jeg da godt se, at jeg har brugt megen tid og har haft fat i meget, og selv om jeg synes, at meget er lykkedes, har der da også været tidspunkter, hvor jeg har tænkt på, hvorfor jeg egentlig gjorde det og ikke i stedet arbejdede almindeligt og sikrede mig en efterløn i stedet for dette brødløse skriveri, der ikke kvalificerer til ret meget - økonomisk.
Men så kommer den store glæde, når mange mennesker, der normalt ikke køber bøger, har brugt 695 kr. på at købe denne bog, og næsten ikke har kunnet slippe den. Jeg ved, at 695 kr. er billigt for bogen, men når folk, der normalt ikke køber bøger, finder at de med denne bog har erhvervet en skat, som de næsten ikke kan lægge fra sig, så glæder det.

26/11 - 2007

Palle Kousgaard

Bogmærke med summarisk indholdsfortegnelse

Bøgerne leveres med et bogmærke, som har en kort indholdsfortegnelse på tekstsiden.
Dette kan man selv lave ved at hente siderne ned fra denne hjemmeside. Man printer den ene ud på et stykke lidt stift papir, fx 130 g eller mere. Derpå vender man papiret og printer den anden side ud. Teksiden er forsynet med skærmærker, så man kan klippe eller skære kortet ud.
Lav eventuelt et ekstra bogmærke til at have liggende i noterne. Det gør livet meget nemmere!

Download farvet forside med Vinden Vender til bogmærket
Download bogmærkets tekstside

Bogpræsentation


Salgsteder

Bogen kan købes hos
Forlaget Vinden Vender v/ Palle Kousgaard
Vorretvej 9
8653 Them
tlf. 75756616
forlag@vindenvender.dk

Bogen er på lager hos DBK, som leverer til boghandlerne.

Lån bogen på biblioteket

En sådan bog bør man selvfølgelig købe for at være med til at vise, at det kan lade sig gøre at enkeltpersoner udgiver denne slags bøger.
Men den findes også på biblioteker rundt omkring.

Bestil bogen på biblioteket

Trykfejl

Som jeg skrev i bogens forord er trykfejl uundgåelige, omend de altid er irriterende, især for forfatter/udgiver.

Se rettelses- og kommentarliste til bogen.

Kommentarer fra læserne vil i et vist omfang blive bragt på hjemmesiden og efterhånden blive redigeret til pfd-filer.Top