Vandmøller
Vandmøllerne ved Salten Å.

Følgende vandmøller er omtalt i Palle Kousgaards bog Vandmøllerne ved Salten Å.
Gå direkte til detaljer om bogen hvor der bl.a. er en rettelsesliste, der kan downloades.

Vandmøllerne

Bryrup Sogn:
Nørre Mølle, fra 1792 Katrinedal. Kornmølle, jern- og kobbermanufaktur, korn-og stampemølle, savværk, dambrug.
Bryrup Mølle, skiftevis og nu kaldt Krude Mølle. Tidligere også kaldt Rødebæk Mølle.Krudtmølle, kornmølle, stampemølle, dambrug (nedlagt).
Velling Mølle. Kornmølle - væk før 1660.
Lystrupminde Hammerværk, senere savværk. Nu naturskole.

Vrads Sogn:
Ansø Mølle.Kornmølle, stampemølle, brændevinsbrænderi, smedje, nedlagt, nu bolig for Skærbæk Plantage
Skærbæk Mølle. Kornmølle, stampemølle. Alt væk.
Sillerup Mølle. Kornmølle, stampemølle. Alt væk.
Lykkensprøve maskinuldspinderi. Jagthytte Skærbæk Plantage.
Vandmøllen ved Lystrupåhus. Boghvedeværk og savmølle. Nedlagt.
Christoffer Løvstads gårdkornmølle ved Donneborg, Vrads Sande. Nedlagt.

Them Sogn:
Tømmerby Mølle. Væk før 1660.
Salten Møllested. Væk før 1660.

Desuden omtales eller refereres til følgende andre vandmøller:

Harlev Mølle
Grå Mølle
Kruså Mølle
Haraldskær Mølle
Fuglevad Mølle
Hellebæk Hammermølle
Brede Mølle
Ørholm Mølle
Nymølle
Hjortholm Mølle
Arvad Mølle
Frilandsmuseets fynske vandmølle.

Desuden vindmøllerne
Nr. Snede (Nørhoved), Salten, Løve, Sepstrup,Them.

Kendteste møllere og mølleejere ved Salten Å

Peter Vilhem Høvinghof, Palle Møller, Henrik Fischer, Caspar Lohmann, Henrik Muhle Hoff, Jens Løgstrup, Mattrup Gods.

Skanderborg Rytterdistrikt, Søren Pedersen Møller,

Frederik Møller, Jens Kirk, Christen Jensen, Villert Mouritsen.

Henrik Müller

Jens Madsen, Jens Chr. JensenTop