Omlægning hos Cliché Webhosting

Denne hjemmeside har efterhånden eksisteret i mange år. Den har været hensigtsmæssig at have med at gøre, men pr. 1. juli indfører "webhotellet" en opgradering af PHP, og det er sandsynligt, at der efter denne dag ikke kan opdateres på hjemmesiden. Det er pt. usikkert, om hjemmesiden derfor kan fortsætte, eller om den skal helt nyetableres.
Så vidt muligt vil dette fremgå, når man prøver at gå ind på hjemmesiden.

med venlig hilsen

Palle Kousgaard
30/6-2014

Oversigt og websidernes indhold

Vinden Vender - Forsidebillede Illustration af navnet, Vinden Vender, ved hjælp af en radering fra 1929, "Træer ved Trelde", af C V Stubbe Teglbjærg.
Forlaget Vinden Vender
Herunder en omtale af baggrunden for forlaget, dets politik - så vagt som det endnu kan formuleres - og ejerforhold.
Lokalhistoriske bøger af Palle Kousgaard. Der er links til yderligere omtale af bøgerne og bestilling via mail. Palle Kousgaards egnshistoriske hovedværk, Mennesker og Landskab, er udkommet. Det første bind har undertitlen "De mange bønders land" En genudgivelse af bogen om St. Hjøllund Plantage, som udgives i samarbejde med St. Hjøllund Plantage A/S på deres forlag er undervejs.
Palle Kousgaard novellesamling fra 2004
Klange fra Overdrevet er forlagets ikke i hovedstrømmen i dansk litteratur. Nogen vil synes den har meget indhold, lag på lag. Andre: at hvad er det nu for noget mærkeligt noget?
Foredrag og arrangementer er en side, hvor jeg annoncerer forskellige aktiviteter, såsom offentlige foredrag og koncerter, hvor jeg medvirker. Der er desuden link til programmet Vitas hjemmeside (DR P1), hvor både Anne-Grethe og jeg har medvirket okt-november 2005. Siden bruges også periodisk til interne meddelelser i forbindelse med aktiviteter.
Rådgivende ingeniør introducerer ideer om planlægning i landdistrikter med omtale af og links til Palle Kousgaards projekter i Them Kommune. Der er ligeledes link til en slags CV med glimt af et livsforløb.
Skovlandsprojektet er et projekt for landdistriktspuljemidler, som jeg netop er blevet konsulent på for Skovlandets Lokalråd i den sydligste del af den ny Silkeborg Kommune.
Økologisk jordbrug fortæller om forholdet til økologisk jordbrug og om driften af landejendommen Fogstruplund. Der er links til Anne-Grethe Kousgaards kursusvirksomhed I leg for alvor, som er indrettet i et par af gårdens længer.
Lokalhistorie omtaler lokalhistoriske forhold i Them Kommune og Palle Kousgaards forskningsarbejde om egnen ved Salten Å. Der er link til Købmandshuset i Vrads, som jeg er ejer af - den førende bolighaj i Vrads. Der er omtale af Egnsarkivet for Them Kommune og Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv, hvorfra der er linket til andre hjemmesider af lokalhistorisk interesse.
Kristian Kousgaards Erindringer er min nu 94-årige fars erindringer, hvor de første blev indlagt 10/2-2006. Disse indlægges som pdf-fil. De første har desuden været gengivet i Give Egnsmuseums årbog.
Breve fra landet, som er en række dagbogsagtige skitser med fotos. De er opdelt i halvår. Oversigt på sitet. Disse har desværre ligget lidt stille i en tid. Deklamarismer, som er længere forløb under et begreb, jer har dannet, som er en syntese af at deklarere og deklamere.
Anne-Grethe Kousgaard er et link til min kone Anne-Grethes hjemmeside.
Kontakt er blot min fysiske adresse og email adresse. Med tiden kommer også et kort.
Kunst og kultur i nærområdet er en noget prætentiøs side, der midlertidig er taget ud af menuen, fordi den pt. er for sporadisk. Man kan "risikere" at komme ind på den ved et link fra andre hjemmesider eller fra søgemaskiner. Så siden findes, men har for tiden ikke adgang fra menuen.
Old Boys Big Bands hjemmeside Old Boys Big Bands hjemmeside er fornylig blevet opdateret. Jeg spiller i orkestret og har lavet oplægget til hjemmesiden. Der er nogle funktioner, som ikke fungerer i FrontPage. Derfor har jeg opretholdt oplægget her. Vinden Venders Hjemmeside har ellers ikke principielt nogen sammenhæng med denne.
Link til hjemesiden for Old Boys Bigband

Webdesignet er lavet af min meget gode ven gennem mange år, Jens Clausen, som er selvstændig konsulent og rådgiver inden for system design af såvel software som hardware, især til industrielle formål. Ved klik på webdesign går man direkte til beskrivelsen af hans Web Content Management System.Top