Rettelser og kommentarer til bogen om Vrads, Vrads, langt ude - midt i
Slåfejl og fejl, hvor man ikke er i tvivl om, hvad der skal stå.

Der var en skarp deadline med bogen, som skulle præsenteres ved Vrads Købmandshandels 25-års jubilæum 29. april 2017, hvilket gav for kort tid til bogens færdiggørelse. Valget stod mellem at få så meget relevant og faktuel tekst stof korrekt med på en overskueligt måde eller få læst grundig korrektur med hensyn til mindre fejl. Det første fik naturligvis hovedprioritet, og der er desværre en del småfejl, hvor det er oplagt, hvad der skal stå. Der kan mangle et bogstav eller et ord, eller ved redigering af tekst er overflødig ord ikke blevet fjernet. Der er desuden enkelte stavefejl i ord, grammatiske fejl og usystematik i egennavne, men det har jeg ikke fundet nogen grund til at anføre i kommentar- og trykfejlslisten.

Jeg er i gang med den grundige korrekturlæsning, jeg desværre ikke nåede, før bogen blev trykt, og de fleste fejl, alvorlige, stave- og syntaksmæssige såvel som kosmetiske vil blive rettet ved et eventuelt nyt oplag.

Kommentarer, tilføjelser og fejl

Der indkommer, som jeg havde håbet, løbende kommentarer til bogen. Så vidt muligt indføres væsentlige korrektioner og relevante kommentarer og, hvis jeg husker det, navnet på den person, som har givet mig oplysningerne.
Det er aldrig rart at høre om fejl, men som enmandsprojekt under et meget stort tidspres er det desværre næsten uundgåeligt - og denne bog er altså ingen undtagelse.

Seneste rettelser

Side 14-63
Fodnoter. Der er en ikke opklaret forskydning i fodnoter, idet fodnote 14 af en eller anden grund har delt sig i 14 og 15, hvilket medfører en forskydning i henvisningerne, som varer til side 63.

Side 28. Smeden hed Søren Jensen Kyttrup og ikke Kattrup. Fejlen skyldes givetvis stavekontrol, der ikke kendte det korrekte navn og foreslog Kattrup, hvor efter jeg uforvarende har trykket "erstat" i stedet for "ignorer". En moderne fejlkilde!

Side 34. Billedtekst. Pigen Anny var datter af Marie og Hans Peder Rasmussen og bør derfor hedde Anny Rasmussen og ikke Anny Pedersen.

Side 54, sp. 2 næstsidste afsnit. Ansøgård ligger ikke syd for Vrads, men nord for Vrads.

Side 163. De to personer på fotografiet er Oluf Løvstad og den nye ejer Erik Neumann Jensen. Omtales på side 215 i bogen.

Side 185. 2, afsnit, 1. linje. Der skal stå Søndervang og ikke Vestervang,

Side 190. Christian (ikke med K) Overgaard, Søndervang 9, døde i 2016 og selvfølgelig ikke i 1916.

Side 241. Ved en meget beklagelig teknisk fejl, som jeg selv må være skyld i ved en større siderokade ved en ombrydning, er indholdet på siderne 241 og 244 blevet byttet om. Helt hvorfor ved jeg ikke, men der mangler ikke tekst.

side 244. Se side 241

Side 252. Angående fredningen har jeg i mit arkiv fundet et brev, jeg 1. september 1997 har skrevet til Skov- og Naturstyrelsen om sagen, og her er jeg tilsyneladende klar over, at fredningen er tinglyst i 1955. Der ligger ikke noget svarbrev, så "samtalen", som jeg beskriver i bogen, må være at det er Skov- og Naturstyrelsen, der ringer mig op, som jeg referer i bogen.Top