Rettelser og kommentarer til bogen om Vrads, Vrads, langt ude - midt i
Slåfejl og fejl, hvor man ikke er i tvivl om, hvad der skal stå.

Der var en skarp deadline med bogen, som skulle præsenteres ved Vrads Købmandshandels 25-års jubilæum 29. april 2017, hvilket gav for kort tid til bogens færdiggørelse. Valget stod mellem at få så meget relevant og faktuel tekst stof korrekt med på en overskueligt måde eller få læst grundig korrektur med hensyn til mindre fejl. Det første fik naturligvis hovedprioritet, og der er desværre en del småfejl, hvor det er oplagt, hvad der skal stå. Der kan mangle et bogstav eller et ord, eller ved redigering af tekst er overflødig ord ikke blevet fjernet. Der er desuden enkelte stavefejl i ord, grammatiske fejl og usystematik i egennavne, men det har jeg ikke fundet nogen grund til at anføre i kommentar- og trykfejlslisten.

Jeg er i gang med den grundige korrekturlæsning, jeg desværre ikke nåede, før bogen blev trykt, og de fleste fejl, alvorlige, stave- og syntaksmæssige såvel som kosmetiske vil blive rettet ved et eventuelt nyt oplag.

Et 2. oplag med rettelse af mange småfejl og et par faktuelle korrektioner udkom i oktober 2017
under samme ISBN-nummer.

Kommentarer, tilføjelser og fejl

Der indkommer, som jeg havde håbet, løbende kommentarer til bogen. Så vidt muligt indføres væsentlige korrektioner og relevante kommentarer og, hvis jeg husker det, navnet på den person, som har givet mig oplysningerne.
Det er aldrig rart at høre om fejl, men som enmandsprojekt under et meget stort tidspres er det desværre næsten uundgåeligt - og denne bog er altså ingen undtagelse.

Seneste rettelser

senest rettet 20. oktober 2017

Side 14-63
Fodnoter. Der er en ikke opklaret forskydning i fodnoter, idet fodnote 14 af en eller anden grund har delt sig i 14 og 15, hvilket medfører en forskydning i henvisningerne, som varer til side 63. Rettes i 2. oplag.

Side 23. Sadelmager Jens Johansen Søby, der fik den udstykkede Rolighed, havde tidligere haft eller boet på Ryttergården. Han var bror til Henrik Søby på Snabegård, og han boede senere både hos Kristen Jensen i den gamle skole og i enkefru Sørensens hus (Det gule palæ). Han murede og var vist nok svoger til Søren Rasmussen, så det kan være ham, der murede flere af husene. (Evald Poulsen.)

Side 28. Smeden hed Søren Jensen Kyttrup og ikke Kattrup. Fejlen skyldes givetvis stavekontrol, der ikke kendte det korrekte navn og foreslog Kattrup, hvor efter jeg uforvarende har trykket "erstat" i stedet for "ignorer". En moderne fejlkilde!

Side 34. Billedtekst. Pigen Anny var datter af Marie og Hans Peder Rasmussen og bør derfor hedde Anny Rasmussen og ikke Anny Pedersen.

Side 54, sp. 2 næstsidste afsnit. Ansøgård ligger ikke syd for Vrads, men nord for Vrads.

Side 89. Fortællingen, som jeg har hørt flere steder fra, bl.a. fra Henning Bachs erindringer, om Hans Peder Rasmussen attest på, at han var rigtig klog, går ifølge Karl Poulsens søn Evald ikke på Hans Peder Rasmussen, men på hans efterf'lger i ejendommen, Hans Nielsen.

Side 98. Evald Poulsen har givet en korrektion til det nederste billede, som er fra en skoleudflugt til Himmelbjerget i 1946. Drengen nederst til højre er ikke Oliver og Kirstine Nielsens søn Karl, men hans bror, Eigil.

Side 101. De fleste navne er rigtige, men i forreste række er de to kvinder fra venstre Jens Peter Jensen kone Kirstine og Kirsten, som er gift med Laurs Petersen fra Granlund i ST. Bredlund, som er delvis skjult bag uddeler Einar Andersen. Delvis skjult bag uddeleren er også Andreas, som var kommis i brugsen.

Side 103. Øverste billede. Manden nr. er ikke Jens Laursen, men Sofus Nielsen fra Knobgård, som sidder ved siden af sin kone, Emma. Oplyst af barnebarnet Kirsten Sigvert. Er rettet i 2. oplag.
Nederste billede: Line havde 6 børn fra første ægteskab, som Peder Due har fortalt og senest bekræftet af Evald Poulsen. De tre har været hjemmefra, da jeg tjekkede med folketælling. Markus, Villert, Tekla, Søren, Herluf og Astrid.

Side 111. Manden over Chr. Stærmose er Thorvald Hedegaard g ved siden af ham hans kone Emma. Den unge bagest er Jens fra Damgården.

Side 134. Billedet fra Lystrupminde Savværk er fotograferet i anledning af Jens Chr. Jensens 40-års jubilæum i 1949, og fra venstre er det kusken Peder Aarslev, Viggo Sørensen, Zacho Nielsen, Arne Rasmussen, Villiam Sørensen, en ikke idetificeret mand fra Velling, Regner Larsen, Robert Jensen, Orla Larsen, Karl Poulsen, Niels Jensen og Jens Chr. Jensen. Oplyst af Karl Poulsens søn Evald. Navnene fremgår desuden af Bryrup-Them Turistforenings; Historier fra Them Kommune i 100 år.

Side 141. Stødhæverterne i Kattisole sendte vandet op til et lille vandtårn i Skomagergårdens have - hvor det også er nu. Herfra kom vandet rundt til de fleste huse, men der var også brønde, som nævnt. Der var også en brønd på "toften", hvor Skomagergården og Overgård havde ligget , til de brændte omkring 1970, hvor de flyttede til den nuværende beliggenhed.

Side 143. Billedet af håndværkerne. Det er ikke Karl Sørensens søn Viggo til højre, men en murerarbejdsmand Leif med et polsk efternavn, som arbejdede for Karl Sørensen. Leif havde også arbejdet for Roman Jendritska.

Side 148. Øverste billede. Bageste række med hvid baggrund, nr. 4 fra venstre har jeg angivet kunne være Karl Poulsen. Kirsten Harrit (Oluf Løvstads datter) mener med sikkerhed, det er Anton Løvstad, som jo boede på Lavlund, da Erstads købte det i 1947, og som naturligt er inviteret med.

Side 151. Jeg skriver, at Thomas Mogensen spiller på mridangam, der minder om et nordindisk tablasæt, men hvor samme tromme har ender, der minder om både tabla og bayan. Det gør han også, men på billedet snarere på en dhol.

Side 163. De to personer på fotografiet er Oluf Løvstad til højre og den nye ejer Erik Neumann Jensen til venstre. Omtales på side 215 i bogen.

Side 185. 2, afsnit, 1. linje. Der skal stå Søndervang og ikke Vestervang,

Side 190. Christian (ikke med K) Overgaard, Søndervang 9, døde i 2016 og selvfølgelig ikke i 1916.

Side 241. Ved en meget beklagelig teknisk fejl, som jeg selv må være skyld i ved en større siderokade ved en ombrydning, er indholdet på siderne 241 og 244 blevet byttet om. Helt hvorfor ved jeg ikke, men der mangler ikke tekst.

side 244. Se side 241

Side 252. Angående fredningen har jeg i mit arkiv fundet et brev, jeg 1. september 1997 har skrevet til Skov- og Naturstyrelsen om sagen, og her er jeg tilsyneladende klar over, at fredningen er tinglyst i 1955. Der ligger ikke noget svarbrev, så "samtalen", som jeg beskriver i bogen, må være at det er Skov- og Naturstyrelsen, der ringer mig op, som jeg referer i bogen.Top