Indholdsfortegnelser
Årsskrift for Egnsarkivet for Them Kommune
1999

• Jens E. Pedersen: Frederik Møller til Ørneborg og Løvenholt.

• Palle Kousgaard: En by der hed Vorret.

• Preben Brøndum: Tømmerby Brugsforening.

• Jens E. Pedersen: Mads Olesen, gårdejer i Tyklund

2000

• Jens E. Pedersen: Pårup i Them Sogn

• Asta Simonsen, red: Folkeminder fra Them Sogn indsamlet af lærer S.P. Pedersen, Gjessø

• Asta Simonsen, red.: Levevis i midten af 1800-tallet indsamlet af lærer S.P. Pedersen, Gjessø

• Jens E. Pedersen, red: Hans Eriksens erindringer fra hjemmet i Bakbjerg

• Frede Bakkær: Tømmerby - min barndoms landsby

• Palle Kousgaard: Om Nørre Mølle og Bryrup Mølle - og hvorfor en dal kom til at hedde Katrinedal

2001

• Niels Jacobsen Hansen: Beretning til efterslægten.

• Nielsine Hansen: Om kvindernes arbejde på landet i slutningen af 1800-tallet.

• Anne Jensen f. Kristensen fra Bryrup fortæller i dagbogsform om ophold på Ollerup Højskole 1893.

• Asta Somonsen bearb.: Om Sku'el-Niels.

2002

• Jens E. Pedersen: Om skolevæsnet i Them Sogn indtil 1835.

• Anne Mette Buur, red.:Gustav Kristiansen fortæller.

• Asta Simonsen: Skolen i Frisholm.

• Asta Simonsen, saml.: Folkeminder genfortalt af S.P. Petersen

2003

• Jens E. Pedersen: Om skolevæsnet i Them 1835-1935.

• Viggo Loudal: Tanker ved et skoleårs begyndelse.

• Asta Simonsen: Johanne Pedersens harmonika og Oskar trompet.

• Asta Simonsen, red.:Om visesangeren "Søren Sult" - "Søren Hus".

• Asta Simonsen, red.: Øgenavne i Them Sogn!

2004

Årets nummer er præget af kommunalreformer og Egnsarkivets 25-års jubilæum.

• Asta Simonsen og Preben Brøndum: Egnsarkivet for Them Kommune - et historisk tilbageblik

• Anne Mette Buhr: Baggrunden for kommunalreformen 1970

• Jens E. Pedersen: Them Kommune består efter 1970

• Frede Bakkær Sørensen: En ny kommunalreform er på vej

• Anne Mette Buhr: Samtale med Gustav Kristiansen og Kristian Brunbakke: Tiden omkring 1970 hvor kommunegrænserne tegnes

• Anne Mette Buhr: Samspillet mellem borgerne og kommunen

• Erik Andreassen: Them fik en svømmehal

• Jørn Stjernholm: Aktivitetsgården, Jens Bæks Gård

• Stig Skovbo: Toftebjerg Medborgerhus - optakt og tilblivelse

• Knud Pedersen: Veteranbanen Bryrup Vrads

• Torben Hansen: Them Kommune på tærsklen til en ny strukturomlægning

• Asta Simonsen: Det stod i avisen

2005

Årets nummer har indslag af varierende indhold:

• Johannes Herskind: Them Valsen, tekst og musik.

• Palle Kousgaard: Om 1950'ernes dambrugspionerer i Salten Ådal. Bl.a. om Karl Trærup, Viggo Hesel og Gunnar Skov Dalsgaard.

• Palle Kousgaard, red: Fra en landliggers erindringer. Redigeret uddrag af arkitekt Nils Koppels erindringersom landligger i Vrads.

• Bent Kokborg: Den langhårede indbrudstyv.

• Birthe Bodum og Bent Kokborg: Fra dilettant til amatørteater i Bryrup.

• Annelise Rasmussen: Dilettant i Bryrup.

• Jens Erik Pedersen: Slægtsgården Bakkjær i Velling.

• Asta Simonsen, red: Uddrag af Marie Munk Clausens bog: "Erindringer".

• Ukendt: Bryrup Sangen.

Et billede er "faldet ud" af årsskriftet side 14.
download det som pdf fil

2006

• Jens E. Pedersen: Lokalarkiverne i den ny Silkeborg Kommune

• Bent Kokborg: Bernhard - naturens søn

• Preben Strange: Høvild - en gård ved Salten Langsø

• Peder Jensen Brandt: Dagbog fra treårskrigen 1848-1850

• Asta Simonsen: Om naturelskeren, fortælleren, jægeren, fiskeren og brugsuddeleren i Gjessø Brugsforening Peder Gustav Jensen

• Palle Kousgaard: Lokalhistorie: Overlevering, underholdning eller forskning?

• Peder Jensen: Erindringer: Træskomand og landpost i Vinding og Bryrup Peder Jensen

• Per Dam: Byhistorie, egnshistorie og erindringer fra Gjessø

• Morten Sørensen: Salten Valsen

2007

• Bøge Tønning: Købmandsforretning i Fogstrup. Oplysninger fra Niels Christian Tønning. Red. Asta Simonsen.

• Preben Strange: Hvad blev der af landsbyen Virklund.

• Preben Strange: En tegner kom forbi. Om Mads Stage i Virklund.

• Sigurd Kristensen: Dagbogsoptegnelser om opførelse af Salten Vandværk.

• John Østergaard: Vinding Forsamlingshus 1890-2007.

• Bent Kokborg: Medborgerhuset Toftebjerg. I anledning af 25-års jubilæet og den udgivne bog.

• Ole Nederland: Om Ole Hansen Ilum.

2008

• Arne LIndegaard: Høgdal i Salten Skov

• Hans Jørgen Rolle: Brødrene på Høgdal

• Asta Simonsen: En Landsbydegns Skoleprotokol

• Søren Pedersen Vinding: Skoleprotokol (afskrift)

• Asta Simonsen: Savværker i det midtjyske højland

• v. Asta Simonsen: Fra Vinding skoleprotkol 1905.

• Jens Frands Jensen (Palle Kousgaard red.): St. Bredlund Østergård

• Lars Bo Nielsen: Them Mergelselskabs mergelbane

• Henning Bach: Barndomserindringer fra Vrads

• Preben Strange: Deling af en gård i Virklund i år 1661

• Indholdsfortegnelse årgang 1-10

Tilbage til forrige sideTop