Vinden Vender er en platform med bogforlag til skrifter og bøger om lokalhistorie og andet med ord og billeder fra hjertet. Der vil være kommentarer til tiden og verden i form af digte, deklarismer og tekster.

Kulturelle og topografiske billeder og tekster fra landskabet omkring Salten Å, fra landsbyerne Vrads, Them, Velling-Bryrup, Fogstrup og Vorret og de store skove i Skærbæk Plantage og St. Hjøllund Plantage med omtale af økologisk jordbrug og rimeligt skovbrug. Både landbrugshistorie, hedeopdyrkning og hedeplantagernes historie.

Links til lokalhistorie og til kultur og kunst i lokalområdet. Eksempler på torve, pladser og byrum og omtale af byplanlægning, trafikplanlægning, byforskønnelse og forholdet mellem by- og landkommuner, alternativt og indlevende byggeri og bebyggelse. Palle Kousgaard er civilingeniør og byplankonsulent, freelance forfatter, fotograf og landmand og deltager i mange lokale aktiviteter bl.a. musik. Nyeste bog er: Vandmøllerne ved Salten Å. Tidligere er hedeopdyrkning og tilplantningens historie beskrevet i en jubilæumsbog for St. Hjøllund Plantage.

"Vinden Vender". Frit efter radering af C.V. Stubbe Teglbjærg 1929

På en del af hjemmesidens billeder er anvendt en del overblænding, som kun virker efter hensigten med Microsoft Explorer.