Hvor heden før var gold
nu skov og læhegn findes

St. Hjøllund Plantage i 125 år
af Palle Kousgaard

125 års jubilæumsbog for St. Hjøllund Plantage.

Bogen, der har titel efter en mindesten for skovrider Peter Hansen Stærmose, er en beskrivelse af St. Hjøllund Plantages tilblivelse fra E.M. Dalgas tegnede første købekontrakt på plantagens jord til nu. Bogen omtaler de ejendomme, der opkøbtes helt eller delvis, de personer, der spillede en betydelig rolle både som planlæggere, investorer, skovfolk og arbejdere. Peter Stærmoses svigersøn, skovrider Poul Johannes Madsen, købte siden plantagen, og hans efterkommere er aktionærerne i St. Hjøllund Plantage A/S. Bogen er baseret på erindringer, på plantagens arkiv og på eksterne arkiver. Bogen går bl.a. på baggrund af plantagens bevarede plantningskort, plantningsplan og plantningsmanual grundigt ind i såvel ældre som nyere plantnings- og driftsmetoder og er på den måde også et kildeskrift til studiet af hedeplantager.

128 sider, ca. 85 illustrationer, flere i farver, noter.
Format ca. 17,5 cm x 24,5 cm. indbundet
ISBN 87-880167-1-4.
Udgivet af St. Hjøllund Plantage A/S 2000.
Pris ved udgivelsen 198 kr. Udsolgt.

Bogen er udsolgt, men findes på flere biblioteker.
Lån bogen på biblioteket

Nyt

Der er i 2006-2007 forberedt en ny udgave af bogen med enkelte rettelser. Dog er mange år gået siden, det er lavet, og meget er sket siden, så den forventes ikke udgivet.

Flere lokalhistoriske bøger

Tilbage til forrige sideTop